skip to Main Content

Achtergrond informatie

Giessenlanden en Molenwaard onderzoeken de meerwaarde van een fusie tussen beide gemeenten. Dit onderzoek bestaat uit een rapport over de kenmerken van beide gemeenten, en een financieel onderzoek. Deze worden aangevuld met het onderzoek onder inwoners: de (digitale) vragenlijst en gespreksavonden met inwoners en ondernemers.

De mening van de inwoners, die blijkt uit deze vragenlijst en de gesprekken in juni, wordt meegenomen bij de afwegingen die de gemeenteraden maken. Alles bij elkaar moet het een antwoord geven op de vraag: “Of levert een bestuurlijke fusie tussen Giessenlanden en Molenwaard een meerwaarde op voor bewoners, bedrijven en instellingen van deze gemeenten?”

De eerste twee onderdelen van het onderzoek zijn inmiddels uitgevoerd.
Deze kunt u hier inzien:
Bureau-onderzoek Giessenlanden Molenwaard.pdf
Herindelingsscan Giessenlanden-Molenwaard mei 2015.pdf

Over de twee delen van de raadpleging
Onderdeel van het onderzoek naar meerwaarde is een raadpleging van inwoners en ondernemers, onder de noemer ‘HetGesprekWaard’. Deze raadpleging valt in twee delen uiteen:
• Een digitale raadpleging van de inwoners in april/mei. Via deze website.
Gespreksavonden in de kernen voor inwoners en
ondernemers in juni.

De gemeenteraden betrekken de uitkomsten van de onderzoeken en de raadpleging onder inwoners bij hun besluit in het najaar 2016.

Back To Top